Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

20 kwietnia 2022

Więcej szczegółów o dekarbonizacji przemysłu znajdziesz tutaj.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpił szybki wzrost popytu na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również świadomość jej utraty na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że firmy poszukują pionierskich rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na ekosystem.

Trigeneracja, energia z odzysku, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze użycie zasobów energetycznych, m.in. przez zredukowanie zużycia surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, podczas której prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest też chłód.

W licznych sferach przemysłu realne jest także wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana na rozmaitych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej użycie daje z czasem poważne oszczędności, a także skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest ważna?

W czasach globalnej świadomości szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem, a także wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najlepsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, wdrożenie takich rozwiązań wymaga poniesienia znacznych kosztów, lecz w efekcie profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je rekompensują. Oszczędności uzyskane dzięki ograniczeniu kosztów kupna energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10