Sprzątanie strychów – jak pozbyć się zalegających śmieci?

4 marca 2020

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do normalnego pojemnika na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są różne – czasem śmieci przekraczają akceptowalne rozmiary, czasem jest to niezgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Co zrobić z takimi kłopotliwymi śmieciami? Powinniśmy zawieźć je do pobliskiego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W każdej gminie powinien funkcjonować jeden PSZOK, aczkolwiek w największych miejscowościach niekiedy mamy możliwość wybierać spośród wielu punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest tylko dla tych, którzy dysponują swoim samochodem oraz znaczną ilością niezagospodarowanego czasu. Reszta najlepiej uczyni, postanawiając o wynajmie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i remonty – czy trzeba zamówić kontener na śmieci?

Nietypowe odpady wytwarzane są w toku różnego typu prac. Z reguły są to remonty mieszkań i przebudowa domu – chodzi z reguły o znaczne wolumeny gruzu, jak również pudeł po artykułach budowlanych. Dzierżawa kontenera okaże się także idealnym rozwiązaniem, jeśli urządzamy opróżnianie strychu – wówczas zgromadzimy w nim wszelkie zalegające od dłuższego czasu sprzęty, stare meble i niedziałające urządzenia. Prace remontowe czy porządkowanie strychów będą jeszcze mniej uciążliwe, jeśli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, dzięki któremu bezpiecznie przeniesiemy odpady bez konieczności częstego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic lub kontenerowy wywóz odpadów?

Kontenerowy wywóz różnych śmieci, ale też sprzątanie strychów, to usługi świadczone między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej kubaturze, który ten przez okres wskazany w umowie zapełnia starymi meblami lub odpadami remontowymi. Pojemnik jest później wywożony z posesji, a zgromadzone śmieci transportowane są do punktu, w którym zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach.