Sprawdzenie stanu gruntów przed inwestycją – badania geologiczne

16 czerwca 2018

Współczesne badania geologiczne używają specjalistycznego sprzętu, który pozwala na precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie procedury przeprowadza się w trakcie takich czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – określenie układu warstw podłoża

Badania geologiczne wykonywane są w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących specyfikacji gruntu. Do podstawowych czynności, jakie przeprowadzają geolodzy należą m.in. wiercenia badawcze, sondowanie dynamiczne, analiza próbek gruntu, ustalenie układu warstw podłoża. Dokładne określenie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwego zbadania gruntów budynkom może grozić osiadanie, a w skrajnych przypadkach zawalenie. Podmioty zajmujące się analizami wodno-gruntowymi przygotowują wiele ważnych dokumentów, takich jak opinie geotechniczne, operaty wodnoprawne, wykonują ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są także badania związane z geologią górniczą – przeprowadzanie badań elektrooporowych, tworzenie wniosków koncesyjnych, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – jak określić parametry gruntów niespoistych

Działania związane z weryfikacją składu gruntów odbywają się za pomocą różnych urządzeń. Specjalistyczny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do szczegółowych badań w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno lekki sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które wykonują bardzo głębokie odwierty. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się różne metody, np. sondowania CPTu, dylometrem DMT bądź statyczne. Dzięki nim można opisać właściwości gruntów niespoistych czy wytrzymałość gruntu. Musisz przeprowadzić badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym przedsiębiorstwom posiadającym stosowne kwalifikacje.