Radcy prawni w Krakowie – Kancelaria Szczepańska Chwała

26 czerwca 2018

Kancelaria Szczepańska Chwała to grono specjalistów składające się z radców prawnych, aplikantów radcowskich, doradców podatkowych i prawników z Krakowa. Kancelaria jest wyspecjalizowana w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sprawach pozasądowych, sądowych. Praca Kancelarii, założonej w 2010 r., jest poparta wieloletnim doświadczeniem, a także nieustannym rozwojem i monitorowaniem modyfikacji orzecznictwa i przepisów. Klientami Kancelarii są zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Najczęstsze postępowania w tej gałęzi prawa to przede wszystkim:
– doradztwo w zakresie doboru najlepszej formy opodatkowania działalności gospodarczej,
– doradztwo w zakresie opodatkowania przychodów i dochodów,
– doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),
– pełnomocnictwo w postępowaniach Urzędu Skarbowego oraz Celno-Skarbowego,
– przygotowanie i składanie skarg kasacyjnych od wyroków sądu drugiej instancji,
– memoranda, analizy prawne i opinie.

Konsultacje prawne w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Szczepańska Chwała oferuje doradztwo oraz konsultacje w obrębie:
– prawa administracyjnego i procesowego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa gospodarczego i spółek handlowych,
– postępowania karnego i karno-skarbowego, a także Kodeksu wykroczeń
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego i finansowego.