Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

3 maja 2022

W tym miejscu odnajdziesz szczegółowe wiadomości w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na rynki z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń realizują mnóstwo przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż online bez trudu można wyszperać darmowe platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz koniecznością, np. jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Okoliczności kształtujące ostateczną cenę tłumaczenia

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała nas translacja tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie na pewno tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo problematyka tekstu. Translacja podręczników medycznych, dokumentów handlowych lub prac akademickich kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, ale również stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niewybaczalnych pomyłek.

Czym odróżnia się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia zwykłego?

Wypada zaznaczyć, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie nadaje mu niepowtarzalny numer, a także oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]