Podział majątku, rozwód, separacja – doradztwo prawne w Krakowie

26 czerwca 2018

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie zagadnienia, jak sprawy majątkowe i stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami, a także pomiędzy dziećmi i ich rodzicami. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z zapisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego, działa w obszarze konsultacji i doradztwa, jak również występuje w imieniu klientów w sprawach przedsądowych i sądowych.

Kancelaria prawna w Krakowie – rozdzielność majątkowa, podział majątku

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego, między innymi:
– prowadzenie spraw rozwodowych lub o separację,
– reprezentowanie klienta w w sprawie o rozwód,
– reprezentowanie klienta podczas postępowania alimentacyjnego,
– podział majątku małżonków,
– sprawy o zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
– konsultacje i pomoc w sprawach o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
– składanie wniosków o przysposobienie oraz reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw.

Reprezentacja podczas rozwodu – doradztwo prawne w Krakowie

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z dziedziny prawa rodzinnego, są sprawy separacyjne i rozwodowe. W obrębie tej usługi krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała oferuje:
– odwołanie się od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– opracowanie i złożenie pozwu rozwodowego,
– złożenie wniosku o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– reprezentowanie klienta podczas rozprawy,
– postępowanie odwoławcze w przedmiocie ustanowienia separacji,
– przygotowanie i złożenie wniosku o separację,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym.