Ochrona osób i mienia, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim

30 października 2020

Dalsze informacje o ochronie osób i mienia Kraków na http://bit.ly/2yi1jAp.

Form zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w budynku publicznym. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Nasz adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]