Obsługa spółek w Krakowie – Kancelaria Szczepańska Chwała

24 czerwca 2018

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w dziedzinie Prawa pracy i przepisów podatkowych. Z proponowanej oferty mogą skorzystać zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak również wszystkie inne podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej, takie jak firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe na terenie Krakowa

W obrębie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– reprezentację firm przed sądami wszystkich instancji,
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– doradztwo i pomoc prawną w przygotowaniu i opiniowaniu umów,
– pisemne lub ustne konsultacje w dziedzinie prawa podatkowego,
– wsparcie w związku z zapowiedzianą kontrolą Urzędu Skarbowego.

Konsultacje prawne w zakresie Prawa pracy

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje konsultacje i pomoc w sferze:
– systemu wynagradzania pracowników,
– czasu pracy, w tym również urlopów pracowników,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– przepisów dotyczących BHP,
– wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.