Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

20 października 2021

Potrzebujesz fachowej porady tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków? Skieruj się tutaj.

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu bądź Białorusi. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]