Kto musi wykonywać badania wysokościowe?

9 kwietnia 2022

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry nad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków i przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają te badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że według przepisów BHP musi być wykonywana z używaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają na celu wyeliminowanie z niej osób, dla których może wiązać się z niebezpieczeństwem. Pracy tego rodzaju nie powinny wykonywać osoby mające tendencje do zawrotów głowy, cierpiące na zaburzenia równowagi bądź wykazujące problemy ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem), okulistyki i neurologii. Badania przeprowadza się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W toku badań można też wykryć kłopoty do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich przeprowadzenie ma więc szczególne znaczenie. Nie należy martwić się, że niezbędne będzie przeznaczenie na te badania wiele czasu, ponieważ istnieje możliwość przeprowadzenia wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, iż podczas wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyły pięćdziesiąt lat, muszą natomiast poddawać się im rokrocznie.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]