Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

24 maja 2019

Usługi detektywów cieszą się popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje przedłożone przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje winien posiadać detektyw i w rozwiązaniu których spraw może nam pomóc.

Detektyw – wymagania

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić wcześniej wskazane wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących UE, minimum średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest również niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Gros zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi kiedy podejrzewamy, że nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.