Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

16 maja 2018

Zamów badania psychotechniczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów badających inteligencję, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje miernik czasu reakcji, wirometr, aparat krzyżowy, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni tylko pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D+E oraz D. Przechodzić muszą je też osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Warto dodać, że poddać muszą się im też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je jedynie raz.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]