Czemu warto uczestniczyć w szkoleniu z ochrony danych osobowych?

8 czerwca 2018

Pierwszym oficjalnym aktem w Polsce, który dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie określa ona ten termin i mówi, jak należy z nich korzystać. W myśl aktu dane osobowe to każde informacje, jakie pozwalają na rozpoznanie konkretnego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można zatem datę urodzenia, nazwisko i imiona czy adres, ale też te określane jako dane wrażliwe – między innymi wiadomości o chorobach, wyznaniu czy ewentualnych wyrokach. O ich ochronę warto zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki globalnej sieci ich zdobycie i przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Dla kogo jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi swoich pracowników, inne natomiast mają dojście również do danych klientów. We wszystkich sytuacjach pracownicy, którzy się z nimi stykają muszą ukończyć odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, podczas którego nauczą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Jest to bardzo ważne, gdyż po stwierdzeniu błędów GIODO ma prawo nałożyć dotkliwe sankcje – nie tylko pieniężne, ale w skrajnych przypadkach również więzienia.

Na czym polega szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszystkich pracowników administrujących takiego rodzaju informacjami – są to na przykład specjaliści z HR, składnic akt lub do spraw rekrutacji. W jego koszty zaliczają się również materiały pomocnicze, za pomocą których uczestnicy łatwiej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zapewnić ochronę danych, kursanci dostają właściwe świadectwa. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zazwyczaj zamykane są w tym samym dniu.