Chroń budynek przed wilgocią – o hydroizolacji fundamentów

9 grudnia 2019

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie stosownych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dokładna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zbadać czy konieczna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów też powinno się pozostawić profesjonalistom, ponieważ kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo zastosowanie ich tanich substytutów, nie posiadających podobnych właściwości wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieefektywna.