Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

25 maja 2018

Jeżeli chcesz zamówić badania operatorów Bielsko, skieruj się na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w wielu profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne testy wykonywane są dla sędziów, inne natomiast dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę oraz jakie zdolności są podczas nich najważniejsze.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy wykonywania i charakter badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów wykorzystywanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 2 lata. Powinniśmy jednak pamiętać, że przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista stwierdzi, iż niezbędne są dodatkowe testy lub niektóre części są w tym wypadku zbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test sprawdzający zdolności intelektualne. Potem wykonywane są badania na refleks, opierające się zwykle na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]