Badania gruntu – krótka charakterystyka

28 maja 2018

Bez względu na to, czy stawiamy dom, czy jesteśmy inwestorem, który planuje rozpocząć wznoszenie dużego osiedla, nie powinniśmy zapomnieć o przydatnych podczas budowy pracach. Na uwagę zasługują m. in. badania gruntu. Po co prowadzi się badania gruntu? Jakie czynności obejmują?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to typ usług geologicznych, które wykonuje się zarówno podczas rozpoczynania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Stawiają sobie za cel poznanie właściwości gruntowych i wodnych terenu, na którym ma zostać wybudowany obiekt budowlany. W efekcie bez przeszkód można zacząć inwestycję w wybranym miejscu. Nie trzeba wówczas bać się, że wybudowany dom zawali się, bo parametry gruntowo–wodne były niewłaściwie. Odpowiednio przeprowadzone badania gruntowe pomogą poznać ułożenie warstw gruntu oraz jego właściwości hydrogeologiczne. Umożliwiają także ustalenie atrybutów mechanicznych i fizycznych obszaru, na którym mają mieć miejsce prace budowlane.

Badania gruntu – jakiego rodzaju czynności wykonuje się w ich trakcie?

Badania gruntu to mnóstwo skomplikowanych działań, które mogą wykonywać wyłącznie bardzo doświadczone osoby o ściśle określonych kwalifikacjach. Najczęściej rozpoczynają się od wiercenia geologicznego i sondowania geologicznego. Później wykonywane są też badania laboratoryjne gleby. Finalnym etapem badań geologicznych jest zawsze opracowanie dokumentacji w oparciu o uzyskane wyniki badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem inwestycji bądź już w podczas jej trakcie, trzeba powierzyć je posiadającym rozległe doświadczenie geologom, który mają stosowne pozwolenia. Tylko w takiej sytuacji można być pewnym, że prace będą odpowiednio przeprowadzone, a otrzymane rezultaty obrazują stan faktyczny. Na szczęście, obecnie odszukanie przedsiębiorstw wykonujących badania geologiczne, nie stanowi żadnego problemu. Znaczna część z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.