Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

4 grudnia 2019

Zamów kontener otwarty na ekombud.pl

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]