Sprawy rozwodowe w Krakowie – kancelaria radców prawnych

1 marca 2019

Prawo rodzinne jest jeden z najważniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw związanych z ojcostwem i macierzyństwem, uregulowaniem kontaktów czy władzą rodzicielską.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko biegłości w przepisach, ale przede wszystkim właściwego podejścia do Klienta, który powierza nam swoje osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez poszczególne stadia sprawy w bezbolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań naszych Klientów przede wszystkim w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii prawnej

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo na Skype’ie. Staramy się wówczas zebrać jak najwięcej informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne fazy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia danej sprawy dążymy do znalezienia sposobu na zamknięcie jej ugodowo. Takie podejście wywodzi się z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą obiektywną, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę wyłącznie z punktu widzenia przepisów prawa.