Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

11 lipca 2019

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej pracy stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy, jak również zmniejszenie kosztów powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Praca Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, by nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.