Kancelaria TMH – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

21 maja 2018

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia całościową obsługę prawną firm, w tym także start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę osób prywatnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i wspiera w procesach negocjacji, jak również ułatwia uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, głównie z tytułu polis inwestycyjnych.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Siedziba kancelarii znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym i Urzędem Patentowym RP.