Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

9 maja 2022

Więcej informacji o metodzie kasowej uzyskasz tu.

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W takiej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Właściciele firm często znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni kilkukrotnie upominać się od kontrahenta uiszczenia opłaty za sprzedane produkty lub zrealizowane usługi. Jeżeli to zdarza się nagminnie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i finalnie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Z uwagi na wspomniany wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość krajowych właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich pilnowania, by nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset fakturach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu i redukcję ryzyka błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]