Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

17 listopada 2020

Po więcej informacji o tym, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty skieruj się w to miejsce.

Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, mieli choć raz kontakt z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym faktycznie jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w dokumentacji księgowej?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego częstokroć można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, zatem nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zachować ją np.w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dokument handlowy, będący formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi ani nabycia artykułów, a więc zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług nie nie stanowi podstawy do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie była wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej opisane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jakie dane zawiera faktura proforma?

Faktura proforma zawiera te same elementy i przypomina z wyglądu fakturę VAT, czyli:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu realizacji usługi bądź dostarczenia towaru.

Taką fakturę należy oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, żeby nie było żadnych trudności z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Trzeba również mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, kiedy kontrahent wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji lub wpłaci zaliczkę.