Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

25 maja 2022

Tu użyjesz szybki bezpłatny generator not księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności mogą być krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością czy niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego intencjonalny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]