Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

28 lutego 2022

Jeśli interesuje Cię pełna oferta taniej windykacji, skieruj się na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Regularne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego prowadzi się wobec dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta metoda windykacji okaże się nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wypisuje porównywalną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym terminie zdecydowanie rośnie. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – wiadomości o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może dodać swoje harmonogramy czynności wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do BIG. Ostatecznie, jeżeli wspomniane powyżej działania okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie przynosi również istotną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]