AWF w Krakowie i Vitberg – badania nad wpływem wibracji na organizm

18 października 2018

W 2018 roku na AWF-ie w Krakowie rozpoczęła pracę pierwsza Pracownia Wibroterapii. Projekt zaistniał przy partycypacji firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania oraz zajęcia dydaktyczne z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii dedykowana jest do przeprowadzania badań naukowych nad wpływem wibroterapii na organizm człowieka. Odbywać się w niej będą też zajęcia dla studentów AWF-u z dziedziny kosmetologii, odnowy psychosomatycznej i fizykoterapii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które zaopatrzona została pracownia, będą służyć także do regeneracji zawodników. Popularność krakowskiej Pracowni Wibroterapii spowodowała, że aparaty Vitberg zaczęto testować na AWF-ach w Warszawie i w Gdańsku.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia marki Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą pomóc w doskonaleniu terapii pacjentów czy usprawnieniu treningów sportowców. Niewątpliwie w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane badania z dziedziny fizjologii i biochemii. Obserwacji poddane będzie oddziaływanie terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Rezultaty badań będą zestawiane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z innych stron świata.

Nasz adres:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]