Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

15 maja 2018

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – jakie kryteria musi spełniać kandydat?

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje, jak również dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.