Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

10 kwietnia 2019

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w branży spożywczej oraz motoryzacyjnej, w zakładach chemicznych, jak również przy produkcji opakowań, papieru. Badaniom poddawana jest ciecz – asfalt, klej, żywice i lakiery. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości kinetycznej, dynamicznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje przyrządów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, mierzącego lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Dane są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używany jest do diagnozowania czystych cieczy.