Strona główna - Trener Pracy Trener Pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe: Trener pracy

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące naboru na stanowisko TRENERA PRACY w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jako podmiot realizujący w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON – projekty systemowe, projekt pn. „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na realizacji zadań TRENERA PRACY w ww. projekcie.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym:

Dokument PDFPobierz tekst Zapytanie ofertowe – trener pracy w formacie PDF (415 kb)

Dokument DOCPobierz tekst Oświadczenie o spełnianiu warunków – trener pracy w formacie DOC (174 kb)

Dokument DOCPobierz tekst Oświadczenie o braku powiązań – trener pracy w formacie DOC (174 kb)

Dokument PDFPobierz tekst Kluczowe kompetencje trenera pracy w formacie PDF (230 kb)

Oferty przyjmuje POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Ofertę (skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pfon.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty. W temacie wiadomości należy wpisać „Trener pracy – oferta”.

 

http://www.trenerpracy.eu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css